Pogoji poslovanja in varovanje osebnih podatkov

Kontakt podjetja

Naziv: Idealist, d.o.o.
Naslov: Na Lazih 19B, 1351 Brezovica pri Ljubljani
E-pošta: zalozba@idealist.si
Davčna številka: SI14089700 (zavezanec za DDV)
Matična številka: 2138948000
Registrirano pri sodišču Ljubljana

Pravno obvestilo

Varovanje osebnih podatkov

Zasebnost

Podjetje Idealist, d.o.o., se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta. Zbrane podatke bomo uporabili izključno za uporabo spletnega mesta katere bodo posredovali uporabniki spletnega mesta. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij ne bomo uporabljali v druge namene ter jih brez dovoljenja uporabnika spletnega mesta ne bomo razkrili tretjim strankam. Storili bomo vse, da bodo vaši osebni podatki zaščiteni pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Omejitev odgovornosti

Spletno mesto je bilo zasnovano z namenom omogočiti splošne informacije o podjetju Idealist, d.o.o.,. Vsebine spletnega mesta so informativnega značaja. Podjetje Idealist, d.o.o., ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost in popolnost objavljenih podatkov ali za kakršnokoli škodo, ki bi bila uporabniku spletnega mesta povzročena kot posledica uporabe informacij na spletnem mestu. Pridržujemo si pravico, da uporabnike napotimo na druge strani svetovnega spleta in ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za njihovo vsebino.

Z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta bomo skušali zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar ne jamčimo in ne prevzemamo odgovornosti za njihovo točnost ter celovitost. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Pridržujemo si pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila in ne prevzemamo odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Avtorske pravice

Vse informacije in podobe na spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Reproducira se jih lahko izključno v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji (kopiranje, reprodukcija, objava, prenos) mora biti kot vir naveden podjetje Idealist, d.o.o.

Splošni pogoji uporabe

Prosimo, da pozorno preberete naslednje splošne pogoje poslovanja elektronske trgovine (splošne pogoje), saj vas zavezujejo s trenutkom, ko vstopite na našo elektronsko trgovino.

Splošni pogoji so veljavni na vseh straneh elektronske trgovine brez izjeme. V primeru, da se s ponujenimi splošnimi pogoji ne strinjate, vas prosimo, da ogleda strani in nakupa prek naše elektronske trgovine ne opravite. Šteje se, da ste z vsakim ogledom ali s transakcijo, opravljeno prek naše elektronske trgovine, seznanjeni s celotno vsebino splošnih pogojev in ste v ponujene splošne pogoje privolili brez omejitev. Tudi v prihodnje ste, do preklica ali spremembe veljavnih splošnih pogojev, ob vsakem ogledu ali pri vsaki transakciji, opravljeni na naši strani ali na strani naših morebitnih podružnic, hčerinskih ali povezanih družb in njihovih straneh, zavezani z navedenim splošnim pogoji. Splošni pogoji so redno ažurirani in v vsakem trenutku v svoji najnovejši in veljavni verziji v celotnem besedilu dostopni vsakomur brez težav.

Podjetje Idealist, d.o.o.,. si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli dela splošnih pogojev brez posebne najave. Spremembe veljajo od trenutka objave na zgoraj omenjenih spletnih straneh.

Podjetje Idealist, d.o.o., se zavezuje, da bo poslovanje elektronske trgovine v skladu z vso veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije, predvsem z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu, Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Obligacijski zakonik, Zakonom o varstvu potrošnikov in Zakonu o avtorski in sorodnih pravicah. Vsa dispozitivna določila zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike Slovenije, se izrecno in brez kakršnihkoli omejitev interpretira v korist podjetja Idealist, d.o.o., razen v primerih, izrecno opredeljenih v teh splošnih pogojih poslovanja ali v drugih dokumentih, sestavljenih s strani podjetja Idealist, d.o.o., ki pa morajo biti v skladu s temi splošnimi pogoji poslovanja samo v pisni obliki.

Podjetje Idealist, d.o.o., se s svojim poslovanjem v elektronskem trgovanju trudi, da so vse informacije, objavljene na straneh elektronske trgovine točne in ažurne, kljub temu pa si podjetje Idealist, d.o.o. pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala na straneh brez predhodne najave. Prav tako se podjetje Idealist, d.o.o., ne zavezuje za pravilnost in popolnost podatkov na straneh elektronske trgovine, niti se ne zavezuje za pravilnost in popolnost tekstovnega, slikovnega ali zvočnega materiala.

Vsa komunikacija, ki se vrši med kupcem in podjetjem Idealist, d.o.o., in njenimi pogodbenimi partnerji ali njihovimi pooblaščenci v elektronski obliki se šteje, kot da je bila izvedena v pisni obliki in ima veljavo pogodbe.

Elektronska trgovina je odprta 24 ur na dan, vsak dan. Zaradi razlogov tehnične ali druge narave poslovanje preko naše elektronske trgovine ali celo sam dostop do trgovine občasno ni mogoč. Prav zato si podjetje Idealist, d.o.o., pridržuje pravico, da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi prodajo nekaterih ali celo vseh izdelkov ali da za določen ali nedoločen čas omeji ali popolnoma ustavi dostop do strani elektronske trgovine ali drugače omeji ali ustavi poslovanje elektronske trgovine.

Ponudba in pogodba v elektronski trgovini sta v celoti objavljeni v slovenskem jeziku. Elektronska trgovina posluje samo na ozemlju Republike Slovenije. Prodaja in dostava blaga je možna samo na ozemlju Republike Slovenije.

Uporabnik spletne strani v zvezi z uporabo te strani nima nikakršnih stroškov, povezanih z uporabo komunikacijskega sredstva, razen stroškov običajne osnovne tarife, ki jo uporabnik običajno plačuje.

Nakup v elektronski trgovini ali sploh kakršnokoli posredovanje osebnih podatkov na straneh elektronske trgovine je dovoljen samo pravno – poslovno sposobnim osebam starejšim od 18. let, ostale osebe morajo za vsako posredovano informacijo pridobiti zakonsko veljavno soglasje staršev ali skrbnika.

Podjetje Idealist, d.o.o., ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli okvaro vaše strojne ali programske opreme zaradi obiska in operiranja s stranmi elektronske trgovine ali za kakršnokoli škodo, povzročeno z izdelki, ali ki je v kakršnikoli zvezi z izdelki, kupljenimi v elektronski trgovini, razen tiste, izrecno določene s kogentnimi določili veljavne zakonodaje na ozemlju Republike Slovenije.

Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z elektronsko trgovino se rešujejo sporazumno, v nasprotnem primeru se stranke dogovorijo, da bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani ob uporabi slovenskega prava.

Dostopnost informacij:

(povzetek zakonodaje)

 • Ponudnik se zavezuje, da bo kupcu vselej zagotovil naslednje informacije:
 • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • bistvene značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s po prodajnimi storitvami in garancijami),
 • dostopnost izdelkov (vsak izdelek ali storitev, ki je v ponudbi na spletnem mestu, naj bi bil dostopen v razumljivem roku),
 • pogoje dostave izdelka ali izvršitve storitve (način, kraj in rok dostave),
 • vse cene morajo biti jasno in nedvoumno določene in razvidno mora biti prikazano, ali že vsebujejo davke in stroške prevoza, način plačila in dostave,
 • časovno veljavnost ponudbe,
 • rok, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop; poleg tega tudi o tem, če in koliko stane kupca vračilo izdelka,
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike s kupci.

Postopek nakupa

Predstavitev izdelkov ali storitev

Vsak izdelek ali storitev je v elektronski trgovini predstavljen z osnovnimi in dodatnimi podatki, če je izdelke ali storitev specifične narave: Naziv izdelka, slika, krajši opis, daljši opis, dodatni atributi (časovno trajanje, barva, velikost…)in cena.

Če želeni izdelek ali storitev želite položiti v košarico preprosto pritisnete na gumb “Dodaj v košarico”.

Nakupovalna košarica

Nakupovalna košarica ima enako vlogo kot košarica v vaši najljubši trgovini, in sicer shranjuje izbrane izdelke, ter vam kaže njihovo število.

Vsebino košarice lahko pregledate ob vsakem trenutku ter iz nje dodate ali odstranite izbrane izdelke ali storitve.

Izbranim izdelkom ali storitvam lahko spremenite količino in s pritiskom na gumb “Posodobi košarico”, se vam glede na spremenjeno količino preračuna celotna vrednost nakupa.

Izdelke v košarici lahko iz nje izbrišete s pritiskom na gumb “X – briši”

Postopek nakupa

Če ste prepričani, da želite izdelke ali storitve, ki jih imate v košarici kupiti, potem pritisnite na gumb “Nadaljuj na blagajno“.

Podatki plačnika: Vpišite osebne podatke in naslov plačnika, ki se privzeto upoštevajo tudi kot podatki za dostavo naročenih izdelkov. Če želite, da vam naročilo dostavimo na drug naslov in/ali drugi osebi, obkljukajte izbiro »Dostavi na drug naslov« in vpišite podatke za dostavo.

Način plačila: Določite način plačila. Na voljo je plačilo po povzetju, plačilo s kreditno ali debetno kartico (Mastercard, Visa) ter plačilo preko sistema PayPal.

Postopek nakupa se zaključi tako, da na koncu obrazca preberete naše pogoje poslovanja in obkljukate, da se s pogoji strinjate. Naročilo dokončno potrdite s klikom na gumb »Oddaj naročilo«. Po tem koraku vam sistem izpiše potrditev sprejetega naročila. Potrditev naročila prejmete tudi na e-poštni naslov.

Pogoji dostave in davki

Dostavo blaga naročenega ali kupljenega v elektronski trgovini, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo, vam bo dostavila Pošta Slovenije ali katera izmed kurirskih dostavnih podjetij delujočih v Sloveniji.

Kdaj bom prejel-a naročeno blago?

Naročeno blago boste prejeli v najkrajšem možnem času po oddaji naročila (najkasneje tri delovne dni po oddaji naročila). Naročeno blago se vroča naslovniku osebno na naslovu, ki ga je kupec izbral kot kraj prevzema. Če to ni mogoče, se naročeno pošiljko vroči enemu od odraslih članov gospodinjstva ali osebi, pooblaščeni za prevzem pošiljk. Če le-to ni mogoče, pusti pismonoša v hišnem predalčku obvestilo, v katerem navede mesto prevzema in rok, v katerem lahko naslovnik pošiljko prevzame, ali pa vas o možnosti ponovne dostave kontaktira predstavnik podjetja Idealist, d.o.o.

Če naslovnik ne prevzame naročenega blaga v roku, določenem v obvestilu, se pošiljka vrne pošiljatelju.

V podjetju Idealist, d.o.o., se zavedamo pomena točnosti dostave blaga, vendar za navedene dostavne roke ne moremo jamčiti v primeru višje sile.

Kakšni so stroški dostave blaga?

Stroški dostave blaga so vedno navedeni ob izdelkiih v spletni trgovini. Strošek dostave, ki ga plača kupec, se zaračuna ob nakupu.

Brezplačna dostava: stroške dostave prevzame podjetje Idealist, d.o.o. v primerih večjih sočasnih naročil blaga v spletni trgovini po pogojih, kot so navedeni ob artiklih.

Davek na dodano vrednost (DDV) je v vseh cenah navedenih v spletni trgovini že vračunan.

Ali lahko pošljete izdelek tudi na drug naslov?

Da. Izdelke lahko pošljemo na katerikoli naslov znotraj ozemlja Republike Slovenije.

V kolikor želite, da je prejemnik izbranih izdelkov ali storitev druga oseba kot naročnik oziroma plačnik naročila, potrdite tipko “Dostavi na drug naslov” in v obrazec vnesite zahtevane podatke za naslov prejemnika.

Splošni pogoji za dostavo blaga

Naslovnik je dolžan prevzeti blago od dostavne službe na naslovu, kot ga je sam izbral v postopku nakupa ali na kak drug način, ki ga dogovori na osnovi kontakta s strani dostavljalca.

Ob prevzemu blaga je kupec dolžan preveriti količino in kvaliteto kupljenega blaga. V primeru, da je kupcu blago dostavljeno v neprimerni količini ali kvaliteti se podjetje Idealist, d.o.o., zavezuje, da bo kupcu na lastne stroške dostavila blago v taki količini in kvaliteti, da bo le-ta ustrezala naročilu, razen v primeru, da bo dostava blaga postala nemogoča. V takih primerih se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga.

Kupec v postopku izvedbe naročila blaga izbere tudi način dostave blaga. Podjetje Idealist, d.o.o. si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke ne ponudi vseh možnih načinov dostave. Prav tako si podjetje Idealist, d.o.o., pridržuje vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina dostave blaga brez posebne najave. Vsa določila splošnih pogojev v zvezi z dostavo blaga na dom, se presoja v okviru določil 42. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

Kupcu bo blago dostavljeno v dogovorjenem roku in na dogovorjen način. V primeru, da naročenega blaga ni na zalogi, bo blago v dogovoru s kupcem dostavljeno takoj, ko bo naročeno blago mogoče dobaviti. Kljub temu si podjetje Idealist, d.o.o. pridržuje pravico, da zaradi upravičenih razlogov, na katere podjetje Idealist, d.o.o., ne more vplivati, kupcu blago dostavi kasneje ali na drugačen način, pri čemer pa se podjetje Idealist, d.o.o. zavezuje, da s tem kupcu ne bo povzročilo dodatnih stroškov, ki bi nastali zaradi morebitne dostave blaga na načine, ki so cenovno dražji od naročenega načina dostave, razen kadar so drugačni načini dostave blaga izvedeni na izrecno zahtevo kupca. Taka dostava blaga se opravi le v soglasju s kupcem, v nasprotnem primeru se uporabljajo vsa določila splošnih pogojev, ki govorijo o povračilu plačane kupnine in plačanih stroškov dostave ob nezmožnosti dostave blaga. Kupec se izrecno zavezuje, da se, zaradi kasnejše dostave blaga ali drugačnega načina dostave blaga, odpoveduje drugim načinom za povračilo nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23. in 24. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru, da kupcu blaga sploh ne bo mogoče dostaviti, zaradi razlogov, na katere podjetje Idealist, d.o.o. samo ne more vplivati (blaga se ne da več kupiti, blagu potekel rok trajanja, blago ni več v proizvodnji, razprodane zaloge in podobno), ima kupec pravico zahtevati vračilo že plačane kupnine in že plačanih stroškov dostave blaga. Razen zahteve po vračilu plačane kupnine in zahteve po vračilu plačanih stroškov dostave blaga, se kupec izrecno in brez omejitev odpoveduje drugim načinom povračila nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23., 24. in 41. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru dvoma se šteje, da se pri dostavi blaga uporablja veljavna zakonodaja na ozemlju Republike Slovenije, predvsem Obligacijski zakonik in Zakon o varstvu potrošnikov, in to za vse primere.

Reklamacije, odpovedi naročil in vračilo blaga

Odpoved naročila in odstop od pogodbe

Za odpoved naročila veljajo določila splošnih pogojev in veljavna zakonska določila o vračilu blaga. Za vračilo blaga se uporabljajo določila 43.člena Zakona o varstvu potrošnikov.

“Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je bila poštna pošiljka oddana v roku. Ta rok začne teči naslednji dan po dnevu dobave blaga.”

Postopek vračila blaga

V primeru, da je potrošnik blago že prejel in od pogodbe odstopi, mora blago nepoškodovano in v nespremenjeni količini odposlati prodajalcu v 14 dneh po sporočilu iz prejšnjega odstavka, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kot odstop od pogodbe se šteje tudi, če potrošnik v 14 dneh po prejemu blaga le-to vrne prodajalcu.

Strošek vračila blaga pri odstopu od pogodbe bremeni potrošnika.

Postopek vračila kupnine

Spletni trgovec mora potrošniku, ki odstopi od pogodbe, vrniti vsa opravljena plačila. Denar mu mora vrniti takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14 dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Vračilo plačila se opravi na plačilno kartico, iz katere je bilo plačano naročilo, ali na račun PayPal, s katerega je bilo plačano naročilo, ali pa na transakcijski račun potrošnika, če je bilo naročilo plačano po povzetju ali po predračunu (v slednjem primeru mora potrošnik javiti številko transakcijskega TRR računa, na katerega želi prejeti plačilo).

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

Podjetje Idealist, d.o.o., v skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) potrošnike obvešča, da ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z ZIsRPS.

Podjetje Idealist, d.o.o. kot ponudnik, ki se ukvarja s spletno prodajo, na svoji spletni strani objavlja elektronsko povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS). Platforma je na voljo na naslednji povezavi. https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Cene in plačilni pogoji

Cene

Vse cene so v Evrih in vključujejo davek na dodano vrednost razen tistih, kjer je izrecno navedeno, da so cene brez vključenega davka na dodano vrednost. Vsi predračuni, računi in ostali dokumenti so sestavljeni v skladu z veljavno zakonodajo na ozemlju Republike Slovenije.

Čas veljavnosti ponudbe

Ponudba velja do prodaje zalog.

Cene v spletni trgovini veljajo samo ob naročilu in se lahko spreminjajo brez predhodne najave. Navedene cene v trgovini veljajo samo ob naročilu preko interneta.

Plačilni pogoji

Plačilo v elektronski trgovini je mogoč le v enkratnem znesku.

Plačati je mogoče:

 • Po povzetju ob dostavi paketa.
 • Z nakazilom na TRR račun podjetja Idealist d.o.o., po izdanem predračunu. Ob naročilu kupec po elektronski pošti prejme predračun, blago se kupcu odpremi ob dospetju sredstev na račun prodajalca.
 • S plačilom s kreditno ali debetno kartico Mastercard, Visa ali American Express. Ob naročilu vpišete v obrazec podatke o kartici (številko kartice, datum veljavnosti in CVC varnostno kodo). Po potrditvi naročila bo plačilo s kartico obdelal procesni center Stripe, ki bo v skladu s svojimi pogoji procesiranja plačilnih sredstev opravil tudi morebitno verifikacijo plačila, tako da bo plačniku poslal obvestilo o plačilu, ki ga bo moral plačnik potrditi pred opravljeno transakcijo (predhodno verifikacijo ne opravi v vseh primerih). Plačnik bo v skladu s pogoji izdajatelja njegove plačilne kartice (npr. banke) po izvršenem plačilu prejel obvestilo o opravljenem plačilu po SMS ali e-pošti.
 • S plačilom preko PayPal-a plačajte enostavno in varno preko Paypal-a. Ko končate naročilo, vas bo stran avtomatsko preusmerila na platformo PayPal. Če ste že PayPal uporabnik, se lahko prijavite z vašimi uporabniškimi podatki in potrdite plačilo. Če niste registrirani uporabniki PayPal-a, se lahko prijavite kot gost ali odprete PayPal račun in nato potrdite plačilo. Po opravljenem plačilu bo PayPal poslal plačniku obvestilo o opravljenem plačilu na plačnikov e-poštni naslov (v skladu s pogoji PayPal).

Podjetje Idealist, d.o.o. si pridržuje pravico, da za določene ali vse izdelke ne ponudi vseh možnih načinov plačila. Prav tako si podjetje Idealist, d.o.o. pridržuje vse pravice do kakršnihkoli sprememb, delnih ali v celoti, kateregakoli načina plačila ali plačilnih pogojev brez posebne najave, vsekakor pa je kupec še pred opravljenim nakupom seznanjen tako z načini plačila kot tudi s plačilnimi pogoji in ob opravljenem nakupu v naši elektronski trgovini v njih izrecno privoli.

Dostava

Izdelke naročene v spletni trgovini Idealist, d.o.o., bomo kupcu poslali v najkrajšem možnem času, najkasneje pa naslednjega delovnega dne, razen če ne bo v spletni prodajalni ob izdelku izrecno naveden daljši čas dobave.

Če bo naročenih več izdelkov in bo potrebno na nekatere čakati dlje, bo prodajalec kupcu ponudil predlog delne dobave.

Strošek dostave blaga:

Ob izdelkih v spletni trgovini so navedeni stroški dostave oziroma v katerih primerih stroške dostave krije prodajalec.

V strošku dostave je že zajet DDV.

Zakaj se mi je izpisalo opozorilo, da je bilo plačilo zavrnjeno?

Več razlogov je, zakaj se vam je izpisalo opozorilo “Plačilo zavrnjeno”. Glavni med njimi so:

 • Številka kartice je napačna. Preverite številko in pri morebitnem ponovnem vpisu številke ne uporabljajte vezajev ali pomišljajev med številkami.
 • Datum veljavnosti kartice je napačen. Ujemati se mora z datumom na kartici. Preverite, če se datum veljavnosti iz naročilnice ujema z datumom na kartici.
 • Plačilni kartici je potekla veljavnost. Preverite datum na kartici, če morda ni potekla veljavnost vaše kartice.
 • Plačilna kartica je preklicana ali prijavljena kot ukradena. Pri banki, ki vam je kartico izdala, preverite, če je vaš račun še veljaven.
 • Kontrolna številka (CVC koda), ki so jo vpiše pri plačilu z kreditno kartico je trimestna in predstavlja zadnje tri številke, napisane na hrbtni strani kartice.
 • Presegli ste limit, ali pa bi s tem plačilom presegli limit na svojem računu. Pri banki, ki vam je kartico izdala, preverite, kakšno je stanje na vašem računu. Če ste na primer v zadnjem času veliko priključno kupovali ali pa ste načrtovali potovanje in pri tem opravili tudi rezervacije, vam je banka verjetno omejila izplačila zaradi drugih izplačil, ki so v teku.
 • Če ste vpisali pravilne podatke in je stanje na računu plačilne kartice v okviru dovoljenega, vam pa se še vedno izpisujejo opozorila o zavrnjenem plačilu, so se morda pojavile motnje na zvezi z bančnim sistemom potrjevanja izplačil, ki začasno ovirajo poslovanje. Poskusite še enkrat pozneje ali pa se obrnite za pomoč na izdajatelja kreditne kartice.

Varnost nakupa

Spletna trgovina je zaščitena s 128 bitnim šifriranjem in uporabnikom zagotavlja visoko stopnjo varnosti.

Vzpostavili smo najboljše varnostne ukrepe, zato so vaši zasebni in finančni podatki (plačilne kartice in načini plačevanja) zaščiteni, ko jih pošiljate prek interneta. Našteli vam bodo razloge, zakaj je nakupovanje v tej elektronski trgovini varno:

 • podatki na številki vaše kartice so zaščiteni z varnostno kodo (šifro) že v vašem računalniku, še preden jih pošljete preko interneta,
 • način zaščite z varnostno kodo je zanesljiv in varen,
 • mnogo enostavnejših načinov kraje kartice obstaja, kot je prek interneta,
 • neutemeljen in razširjen strah o kraji plačilne kartice se je pojavil zaradi slabe obveščenosti medijev, ki samo širijo govorice, ne da bi preverili resnična dejstva.

O svojem naročilu boste seznanjeni po elektronski pošti. Podjetje Idealist d.o.o. od svojih strank nikoli ne zahteva uporabniških imen, osebnih gesel ali drugih podatkov, s katerimi bi lahko nepooblaščena oseba na kakršenkoli način prišla na nezakonit način do vaših osebnih podatkov. Vsako pošto ali drugo sporočilo, v kateri bi oseba, ki se predstavlja za zaposlenega ali kakorkoli povezanega s podjetjem Idealist d.o.o. ali Mickino knjigico, od vas zahtevala karkoli, s čimer bi lahko prišla do zgoraj navedenih podatkov, štejte za brezpredmetno, vsak tak poskus pa takoj javite na naslov info@idealist.si

Kako so zaščiteni podatki moje plačilne kartice ali računa PayPal?

Sistem spletnega naročanja sprejema podatke samo od brskalnika z vgrajeno zaščito podatkov. Ti brskalniki namreč zakodirajo podatke, ki jih pošiljajo, z uporabo spletnega protokola, ki se imenuje “Secure Socket Layer” (SSL). Ta zašifrira podatke in s tem prepreči, da bi kdo podatke in prebral. Celotno spletno naročanje, ki vključuje podatke o kupcih, naslove, načine plačevanja in podatke plačilne kartice, je zaščiteno z uporabo tehnologije SSL. To pomeni, da so vaši podatki zaščiteni z varnostno kodo in varnostnimi ukrepi, še preden so poslani z vašega računalnika.

Poiščite ikono s sličico ključa oz. ključavnice v oknu vašega brskalnika in s tem preverite, ali je spletno naročanje zaščiteno s tehnologijo SSL.

Opomba: Nekateri brskalniki prikazujejo naročilnico na celem zaslonu, zato zaščitne ikone ne morete videti. V tem primeru kliknite “View” v orodni vrstici in preverite, ali zaščita deluje. Vsi brskalniki imajo možnost uporabe sistema SSL. Če ga vaš brskalnik nima, vam bo naš sistem izpisal opozorilo o napaki, ko boste označili izdelek, ki bi ga radi kupili.

Podatki o plačilnih karticah in o računu PayPal se ne pošijlajo podjetju Idealist d.o.o., niti jih podjetje ne hrani in ne more shranjevati. Podatki o plačilnih karticah se po vnosu v spletni obrazec naročila pošljejo preko varne šifrirane povezave SSL direktno priznanemu mednarodnemu podjetju za procesiranje plačilnih kartic Stripe, ki podatke o plačilnih karticah obdeluje in hrani v skladu s svojimi pogoji poslovanja, dostopnimi na spletnemu naslovu https://stripe.com/en-gb-si/legal

Podatke o računu PayPal obdela direktno družba PayPal v skladu s svojimi pogoji poslovanja, dostopnimi na spletnem naslovu https://www.paypal.com/si/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_SI

Kako varno je zares varno?

Nobena zaščita z varnostno kodo ni popolnoma varna pred vdorom v sistem, pa naj bo to kak računalniški gorečnež ali organizacija, ki razpolaga z zadostnimi sredstvi in časom. Količina časa in denarja se povečujeta premosorazmerno z dolžino ključa, ki je uporabljen za zaščito podatkov. Za algoritem zaščite z varnostno kodo (enkripcije), ki ga uporabljamo mi (uporabljamo enako tehnologijo kot vojaške protiobveščevalne enote, ki ščitijo tajne prenose podatkov), je potrebno ogromno časa in sredstev, kar je že samo po sebi odlična zaščita. Zlorabe ali kraje, ki se ne izplačajo, niso preveč privlačne za goljufe.

Pri nasilnem vdoru v sistem morajo vlomilci uporabiti nešteto možnih kombinacij bitov v ključu (navadno je ključ v obsegu več deset do tisoč bitov) in zapletene matematične izračune, ki vzamejo ogromno časa, preden odkrijejo pravi ključ. Če zamenjamo 39-bitni ključ s 40-bitnim, se čas izračuna in sredstev podvoji, če želi vlomilec razbiti kodo. Daljši ključi potrebujejo tudi dlje časa za odkodiranje sporočila, tako da se varnost in hitrost prenosa podatkov vedno ujemata. Kode, ki jih uporabljajo za izstrelitev jedrskega orožja, imajo 1024-bitni ključ. Ključi, ki varujejo podatke plačilne kartice in spletno poslovanje, pa so 40-bitni, kar je popolnoma zadovoljivo. Večina brskalnikov podpira 40-bitno tehnologijo SSL, strežniki pa celo do 128-bitno.

Da boste lažje razumeli povezavo med biti in dolžino ključa, začnimo pri krajšem ključu. Najprej moramo vedeti, da je “bit” binarno število v osnovnem dvojiškem sistemu števil. Tako 10-bitni ključ predstavlja število 2 na deseto potenco (210). 210 je priročno matematično število, saj lahko 2 zmnožimo desetkrat (2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x 2), kar je enako 1024. Z 10-bitnim ključem dobimo pravilno število po tisočkratnem ugibanju. 40-bitni ključ predstavlja število od ene do bilijon, zato bi za iskanje pravilnega ključa verjetno morali preskusiti več kot bilijon kombinacij, pa še nekaj milijard več, kar presega vsako še tako veliko srečo na loteriji.

Varstvo podatkov

Podjetje Idealist, d.o.o.,. se zavezuje, da bo osebne podatke od fizičnih oseb varovala v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Podjetje Idealist, d.o.o. po določilih Pravilnika o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov in Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), ki opredeljujeta organizacijske, tehnične postopke in ukrepe s katerimi se varujejo osebni podatki, varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničenje podatkov ter nepooblaščeno obdelavo. Podjetje Idealist, d.o.o. se v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) zavezuje, da bo osebne podatke obdelovala zakonito in pošteno.